7. Ulusal Çocuk Kongresi

Sosyal Sorumlu Gençlik grubunun Ankara Barolar Birliği’ nde düzenlemiş olduğu 7. Ulusal Çocuk Kongre’sine Can Çekişen Çocukluk başlıklı araştırma konumla konuşmacı olarak yer aldım. Çocukluğun bilinçli ve sistemli bir şekilde yeni dünya üzerinde nasıl ve ne amaçla yitirilmeye çalışıldığını içeren sunumum kongreye katılan gençler tarafından ilgiyle dinlendi.