Ergen Psikoterapisi / Danışmanlığı

Ergen Psikoterapisi / Danışmanlığı

Ergenlik dönemi insan yaşamı boyunca değişimin ve gelişimin en yoğun olduğu kritik yaş dönemlerinin başında gelmektedir. Her değişim ve gelişim beraberinde birçok çatışmayı da getirir. Söz konusu bu çatışmaların sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için başta teröpatik iletişim olmak üzere çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak pozitif değişim hedeflenilir. Ergen danışmanlığının konusu içinde yer alan başlıklar; ergenlik depresyonu, yalnızlaşma – içe dönme, arkadaşlık problemleri, sınav kaygısı, kimlik problemleri, otoriteyle ilgili problemler vb. konularda uzman desteği verilmektedir.