Bireysel Psikoterapi / Danışmanlık

Bireysel Psikoterapi / Danışmanlık

Zaman zaman karşılaşılan zorlayıcı yaşam olayları kişinin günlük hayatını sorunsuz bir şekilde devam ettirmesini engelleyerek duygu ve düşünce dünyasında olumsuz değişikliklere neden olabilmektedir. Bu durum kişilerin bireysel psikoterapi ya da danışmanlık almasını gerektirir. Alınacak bu profesyonel hizmet bireyin bu zorlu yaşam olaylarını sağlıklı bir şekilde kontrol altına almasını sağlayarak olaylara olan bakış açısının olumlu yönde değişmesini sağlar. Bireysel psikoterapi / danışmanlık konuları içerisinde; hafif düzeydeki kaygı bozuklukları, hafif depresyon, yas süreci, içsel çatışmalar, fobiler başta gelmektedir.