UCİM – Çocuk İstismarıyla Mücadele

UCİM’in (Uluslararası Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği) gönüllü uzmanı olarak yapılan toplantı ve çalışmalara katılarak, çocuk istismarıyla mücadele konusunda üzerine düşeni yapmaktayım.